Algemene voorwaarden

Ik ontvang u met plezier op mijn praktijk. Tijdens dit bezoek gedraag ik mij volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden en vraag u dit ook te doen. Tijdens uw bezoek en mijn diensten bent u zelf verantwoordelijk voor uw bezittingen.

Aansprakelijkheid
Ik ben niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van uw eigendommen, of enig ongeval of letsel, van welke aard dan ook, in en rond mijn praktijkruimte.

Ik ben verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Mijn aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Denkt u dat ik aansprakelijk ben? Laat mij dit dan weten. Alle vorderingen vervallen binnen een jaar nadat de schade is ontstaan. Daarvoor moet ik in kennis gesteld worden van de vordering middels een brief of email.

Diensten
Een overzicht van de aangeboden dienst en de daarbij horende tarieven is gepubliceerd op de website en op het memobord in de wachtruimte. Waar nodig zal ik u inlichten wat de diensten inhouden, zodat u wel overwogen een beslissing kunt maken, alvorens u een dienst laat inplannen.

Afspraken
Om een afspraak te maken kunt u via de mail, via de website of telefonisch contact opnemen.
Wilt u een afspraak wijzigen, dan kan dat uiteraard. Doe dit 24 uur van te voren om te voorkomen dat ik onnodig tijd reserveer en u een factuur krijgt van een niet nagekomen afspraak. Dit bedraagt 75% van de prijs niet nagekomen afspraak . Deze niet nagekomen afspraak is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Parkeren
Er is parkeergelegenheid rondom het pand. Op maandag tot en met zaterdag van 09.00 -18.00 uur en op donderdag nog extra van 18.00 tot 21.00 uur is het betaald parkeren volgens het reglement van de gemeente Groningen.

Extra
Kom met een schone fiets. Controleer of de zadelpen los kan. Controleer of de schoenplaat schroefjes los kunnen.